RouteConnect Track and Tracing

Veel gestelde vragen:
  Toggle all descriptions Sluit alle antwoorden
Kunt u mij adviseren of ik mijn auto op de zaak moet zetten of in prive?

Deze vraag is sterk afhankelijk van uw persoonlijke omstandig heden. Om de verschillen nog even duidelijk op een rij te hebben klikt u hier.

Om een concrete berekening te maken toegespitst op uw persoonlijke situatie gaat u naar 'bereken uw bijtelling' en naar de sectie downloads alwaar u de 'autokostenbekenaar' vindt. Een rekensheet in Excel formaat die u snel en direct de meest voordelige oplossing biedt.

Welke eisen worden er fiscaal gezien gesteld aan bestelauto's?
Voor bestelauto’s gelden eisen. Voldoet een bestelauto niet aan deze eisen? Dan is het motorrijtuig voor de bpm een personenauto. Deze situatie kan ontstaan als een bestelauto wordt omgebouwd. Bijvoorbeeld als een bank in de laadruimte wordt geplaatst. In het volgende artikel staat exact aan welke algemene en specifieke eisen een bestelauto moet voldoen.
Is uw rittenadministratie voorzien van postcodes?
De RouteConnect rittenadministratie is voorzien van postcodes
Onze mensen vullen niet consequent de kilometerstand in wanneer ze tanken met hun bedrijfsauto. Ik weet dus nooit zeker wat de laatste kilometerstand is.

Na elke rit wordt automatisch, naast de ritafstand ook de totaalkilometerstand weergeven in het rittenoverzicht. In één overzicht kunt u alle laatst bekende kilometerstanden van het gehele wagenpark weergeven. 

In het verleden heb ik hierover al eens afspraken gemaakt met de belastingdienst. Het bijhouden van een Kilometeradministratie is daarom bij ons niet nodig.
In het verleden gemaakte afspraken met een inspecteur der belastingen zijn niet onbeperkt geldig. Zie artikel.
Ik heb een wagenpark met ca. 110 voertuigen . Moet ik voor elk voertuig apart een rittenstaat downloaden?
U kunt ervoor kiezen een rittenstaat uit te draaien per voertuig of per groep voertuigen of het totale wagenpark ineens over een door uzelf gekozen periode. Daarnaast wordt voor u 1 x permaand automatisch een rittenstaat gegenereerd per voertuig of per groep voertuigen of over alle voertuigen ineens.
Ik heb een Verklaring geen privégebruik auto getekend. Nu hoef ik geen kilometeradministratie meer bij te houden.

Wanneer een Verklaring geen privégebruik auto heeft getekend is een correcte kilometeradministratie essentieel als bewijsvoering en om te voorkomen dat u alsnog een naheffing opgelegd krijgt.

Klik hier voor een bericht van de belastingdienst aangaande dit item.

Wat wordt er verstaan onder de 12% regeling?

Als u een auto van de zaak rijdt, is de btw op autokosten gedurende het jaar in aftrek gebracht. In de laatste btw-aangifte van het boekjaar moet een correctie wegens het privégebruik opgenomen worden.
Voor het bepalen van de correctie voor het privégebruik auto van de werknemer is goedgekeurd dat wordt aangesloten bij de bijtelling van het privégebruik van de auto voor de inkomstenbelasting (ondernemers) en loonbelasting (werknemers). Deze correctie bedraagt in principe 12% over 25% van de waarde van de auto. Voor bepaalde milieuvriendelijke en zuinige auto’s bedraagt het bijtellingspercentage van 14% sinds 2008. Vanaf 1 januari 2009 geldt er voor een tussencategorie van bepaalde milieuvriendelijke en zuinige auto’s een percentage van 20%. Als de auto op jaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden wordt gebruikt, is geen btw verschuldigd over het privégebruik.
Voor een bestelauto geldt dat geen correctie van de btw-aftrek voor het privégebruik plaatsvindt als de bestelauto naar aard en inrichting (nagenoeg) uitsluitend geschikt is voor het vervoer van goederen en buiten werktijd niet gebruikt kan worden. Als de bestelauto doorlopend afwisselend wordt gebruikt door twee of meer werknemers wordt uit praktische overwegingen per werknemer per bestelauto per jaar € 300 loonbelasting geheven. Voor de btw wordt bij die regeling aangesloten en wordt per werknemer per jaar per bestelauto 12% van € 300 gecorrigeerd.

De belastingdienst omschrijft het als volgt:

Gevolgen voor de btw

Hebt u btw betaald toen u de auto voor uw onderneming kocht en hebt u deze btw als voorbelasting afgetrokken? En hebt u de auto voor de btw tot uw ondernemingsvermogen gerekend en gebruikt u de auto zowel zakelijk als privé? De voorbelasting op alle autokosten kunt u in deze situatie ook aftrekken. Omdat u de auto ook privé gebruikt, moet u de voorbelasting die u in aftrek hebt gebracht, jaarlijks corrigeren. Het bedrag dat u hiervoor berekent, hangt af van de cataloguswaarde van de auto en van hoe zuinig uw auto is:

De jaarlijkse correctie per 1 januari 2009 berekent u op de volgende manier:

 • voor zeer zuinige auto’s: 12% x 14% x cataloguswaarde
 • voor zuinige auto’s de correctie 12% x 20% x cataloguswaarde
 • voor alle andere auto's: 12% x 25% x waarde

Dit bedrag geeft u op uw aangifte omzetbelasting aan als correctie voor het privégebruik van de auto. Dit doet u telkens op de laatste aangifte omzetbelasting van het jaar. Als u kunt aantonen dat u minder dan 500 kilometer per jaar privé rijdt, hoeft u de afgetrokken voorbelasting niet te corrigeren.

Hebt u geen btw betaald toen u de auto kocht en rekent u de auto tot het ondernemingsvermogen? De voorbelasting op later aangeschafte onderdelen en op onderhouds-, reparatie- en gebruikskosten kunt u aftrekken. U moet wel rekening houden met het privégebruik van de auto. Het recht op aftrek bestaat voor het deel dat u de auto voor de onderneming gebruikt. Als dat niet uit uw administratie is af te leiden, mag u 75% van de voorbelasting op die kosten aftrekken. U hoeft verder geen btw te betalen als correctie voor het privégebruik.

Voldoet de RouteConnect rittenadministratie aan de eisen van de belastingdienst?
De Belastingdienst stelt duidelijke eisen aan uw rittenregistratie. RouteConnect Kiliometermanagement is speciaal ontwikkeld om aan deze eisen te kunnen voldoen. Lees meer over de eisen van de belastingdienst .
Wat zijn de regels voor correcte rittenregistratie?

De rittenregistratie moet volgens de belastingdienst het volgende vermelden: 

 • het merk van de auto
 • het type van de auto
 • het kenteken van de auto
 • de periode waarin de auto ter beschikking stond{loadposition FAQ}

Voor elke rit moet u vermelden:

 • de datum
 • de begin- en eindstand van de kilometerteller
 • het adres van vertrek en het aankomstadres. Als u vanaf uw werkadres naar een afspraak rijdt en daarna weer terug, schrijft u de aankomst- en vertrekadressen op van zowel de heen- als de terugreis
 • de route die u heeft gereden, als u niet de meest gebruikelijke route heeft genomen
 • of het een privérit is of een zakelijke rit

De juistheid van een kilometeradministratie kan worden gecontroleerd aan de hand van bijvoorbeeld kantooragenda's, orderbriefjes, garagenota's en elektronische routeplanners. Het is raadzaam om de rittenregistratie en deze informatie te bewaren, omdat de Belastingdienst hierom kan vragen.

Voor een goede rittenregistratie kunnen ook Black-Box-systemen worden gebruikt. Dit zijn geautomatiseerde registratiesystemen die de rittenregistratie ondersteunen. Ze leggen nauwkeurig de met de auto verreden kilometers vast. Vaak is in de schriftelijke rapportage die op deze vastleggingen is gebaseerd elke afzonderlijke rit terug te vinden. In dat opzicht kan de Black-Box een bijdrage leveren aan het inperken van de administratieve inspanningen, omdat automatisch een veelheid van ritgegevens wordt vastgelegd.

De bestuurder geeft zelf aan of het in dit geval om een zakelijke of privérit gaat. Net als bij een handmatig bijgehouden rittenadministratie zal daarom een relatie tussen de rapportage en andere bescheiden (agenda's en dergelijke) nodig blijven.

Het samenstel van rapportage en onderliggende bescheiden vormt de (controleerbare) rittenregistratie die als bewijs van het feitelijke gebruik dient.

Bron: Belastingdienst.

Hoe werkt chauffeursregistratie?

Chauffeursregistratie kan op meerdere niveaus plaatsvinden. U kunt de naam van de chauffeur/berijder:

1) handmatig op de rittenlijsten invoegen,

2) eenmalig handmatig invoeren in de applicatie of,

3) automatische chauffeurherkenning middels een ID-chip, in de vorm van een sleutelhanger, in combinatie met een, in het voertuig gemonteerde, chiplezer. Het systeem registreert volautomatisch bij elke rit de juiste chauffeur of berijder. Chauffeursidentificatie is ook mogelijk met, binnen uw bedijf reeds in gebruik zijnde personeelsindentificatie systemen. Vraag onze verkoopafdeling naar de mogelijkheden 

 

 

Hoeveel voertuigen kunnen worden weergegeven?

Het aantal voertuigen is bijkans ongelimiteerd. Om bij 100 en meer voertuigen toch voldoende overzicht te houden kunt u uw wagenpark indelen in groepen. Verschillende autorisatieniveaus maken dat u per gebruiker bepaalt wie toegang heeft tot welke groepen. Tot op het niveau waarbij een gebruiker, achter een persoonlijke inlog, alleen zijn of haar ‘eigen’ auto kan zien. 

 

Contact

Home Oplossingen FAQ

RouteConnect B.V.
Gotlandstraat 46a - 7418 AX Deventer - Nederland
T: +31 (0)570 629240 - F: +31 (0)570 642202
E-mail: info@routeconnect.com - Web: www.routeconnect.com
KvK:
27276546