RouteConnect Track and Tracing

Zoeken
Zoek alleen in:

Zoekterm rittenregistratie

Totaal: 49 resultaten gevonden.

Pagina 1 van 3
De abonnementsvorm SmartConnect versie 2.0 is standaard voorzien van het Keurmerk RitRegistratieSystemen. Dit door de belastingdienst erkende keurmerk verzekert u van een sluitende rittenregistratie volgens ...
donderdag, 24 mei 2018
... aangespannen door burgers. De rittenregistraties van die drie belastingplichtigen werden niet geaccepteerd door de Belastingdienst, doordat de fiscus achter tegenstrijdige informatie was gekomen. Op ...
maandag, 27 februari 2017
Er zijn tal van regelingen voor een auto van de zaak. Het is voor zowel werkgever als werknemer niet altijd even duidelijk wie er verantwoordelijk is voor een deugdelijke rittenregistratie als de Belastingdienst ...
dinsdag, 10 januari 2017
... S4 Avant ter beschikking gesteld. De B.V. stelde dat de dga alleen de BMW gebruikte voor priveritten. Maar de B.V. kon dat niet bewijzen. De rittenregistraties waren gebaseerd op aantekeningen van de dga. ...
maandag, 19 december 2016
X kreeg een naheffingsaanslagen loonbelasting omdat de inspecteur zijn auto van de zaak had gesignaleerd op locaties die niet overeenkwamen met de gegevens in de rittenregistratie. Deze signaleringen ...
vrijdag, 27 november 2015
... meer dan 500 km per jaar aan privéritten heeft gemaakt. Over de vraag of de rittenregistratie sluitend is, wordt aan de lopende band geprocedeerd. Daarbij gaat het vooral om ritten die als zakelijke ...
woensdag, 27 mei 2015
...  Het gaat om mensen die een auto van de zaak hebben en daar minder dan 500 kilometer per jaar privé mee rijden. Zij moeten van de Belastingdienst een rittenregistratie bijhouden, zodat de fiscus kan controleren ...
vrijdag, 08 mei 2015
... kilometer per jaar rijdt. Dan wordt je belastbaar inkomen verhoogd met de bijtelling. Dat een goede rittenregistratie essentieel, bleek onlangs weer eens in een rechtszaak. Daarbij kreeg een ondernemer ...
woensdag, 04 februari 2015
... ook een boete worden opgelegd. De belastinginspecteur kan een verzuimboete opleggen van 80% van het wettelijk maximum van € 5.278 en deze nog verhogen naar 100% als sprake is van een onvolledige rittenregistratie. ...
donderdag, 29 januari 2015
De inspecteur legde aan X naheffingsaanslagen loonheffingen 2011 en 2012 op in verband met een onjuiste rittenregistratie voor de door zijn werkgever ter beschikking gestelde auto, met verzuimboeten ...
maandag, 15 september 2014
In een procedure over wat een passende boete is voor onjuiste rittenregistratie heeft staatssecretaris Wiebes zijn cassatieberoep tegen het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden ingetrokken. Daardoor blijft ...
dinsdag, 12 augustus 2014
... de vraag of bijvoorbeeld een rittenregistratie al dan niet sluitend is. Allereerst zal de inspecteur echter de terbeschikkingstelling moeten bewijzen. Aan de werkgever en diens adviseur de taak om in voorkomende ...
woensdag, 19 februari 2014
... stelde voor allerlei zakelijke ritten drie auto's ter beschikking van het personeel. Die auto’s werden dan door de ene, dan door een andere werknemer gebruikt voor zakelijke ritten. Daarvan werd geen rittenregistratie ...
maandag, 11 november 2013
... instrument om geen rittenregistratie bij te hoeven houden ter voorkoming van de bijtelling. Het toezicht daarop moet de werkgever regelen, bijvoorbeeld door controle van kilometerstanden, controle op boetes ...
maandag, 15 juli 2013
... auto’s kunnen een rittenregistratie blijven bijhouden ter voorkoming van de bijtelling. Berijders van een bestelauto met een zogenaamde Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik kunnen ook onder de overgangsregeling ...
woensdag, 19 september 2012
De Belastingdienst heeft het normenkader vastgesteld voor geautomatiseerde rittenregistratiesystemen. Systemen die aan deze normen voldoen kunnen worden gebruikt voor die situaties waarin een rittenregistratie ...
vrijdag, 02 maart 2012
... te maken van het werkelijk aantal gereden privékilometers als de kilometers met een geautomatiseerde rittenregistratie worden bijgehouden. BPM De CO2-schijfgrenzen worden jaarlijks per 1 januari neerwaarts ...
vrijdag, 18 november 2011
Een sluitende rittenregistratie blijft van groot belang ter voorkoming van de bijtelling voor privégebruik van een auto van de zaak. Een mismatch met andere voor de fiscus beschikbare gegevens kan ...
maandag, 01 augustus 2011
... de helft van de gevallen heeft het contact geleid tot intrekking van de verklaring of mutaties in de rittenregistratie. Structurele werkwijze Door de gunstige resultaten en de positieve reacties van ...
vrijdag, 20 mei 2011
... de aansprakelijkheid van de werkgever bij gebruik van een rittenregistratie door de werknemer. De werkgever kan met een ‘verklaring geen privégebruik’ de bijtelling achterwege laten. Op een later moment ...
vrijdag, 15 april 2011
Home

RouteConnect B.V.
Gotlandstraat 46a - 7418 AX Deventer - Nederland
T: +31 (0)570 629240 - F: +31 (0)570 642202
E-mail: info@routeconnect.com - Web: www.routeconnect.com
KvK:
27276546